Deltagerliste UPtown Cannonball #49 D. 29/3-2023

Ullas Halvmarathon Nr. 400⭐️⭐️⭐️⭐️


HALVMARATHON EARLY START KL. 16:30

4. Eva Schultz

5. Flemming Eriksen

9. Jurgita Knudsen

10. Kenneth Hansen

11. Christine M. Christiansen

HALVMARATHON START KL. 17:00

1. Ulla Due Lange Nr. 400

2. Pernille Arbjerg

3. Tommy Schallert

6. Rikke Haulrik Ruby

7. Jan Pharao

8. Louise Tofting Skovvang

12. Stephanie Bonde Hansen

13. Claus Ibsen

14. Dan Hørlyk JensenRUNDELØB START KL. 17:00
Deltagerliste UPtown Cannonball #50 D. 11/4-2023

Britts Halvmararhon Nr. 100⭐️

HALVMARATHON EARLY START KL. 16:30

1. Britt Højberg Nr.💯

2. Lindy Højberg

8. Eva Schultz

9. Flemming Eriksen

8. Eva SchultzHALVMARATHON START KL. 17:00

3. Pernille Arbjerg

4. Ulla Due Lange

5. Rikke Haulrik Ruby

6. Louise Tofting Skovvang

7. Kenneth Hansen

10. Kristina Boel Hansen

11. Claus Ibsen

RUNDELØB START KL: 17:00

Deltagerliste UPtown Cannonball #48 08/03-2023

HALVMARATHON START KL. 16:45

1. Christine M. Christiansen

2. Ulla Due Lange

3. Jurgita Knudsen

4. Kristina Boel Hansen

5. Rikki Laursen

6. Pernille Arbjerg

7. Rikke Haulrik Ruby

8. Claus Ibsen

9. Betina Nielsen

10. 

11. Kenneth Hansen

12. Eva Schultz


13. Flemming Eriksen


14. Louise Tofting Skovvang


15. Ole Olesen


16. Lindy Højberg


17. Britt Højberg

18. Stephanie Bonde Hansen
RUNDELØB START KL. 16:45

1. Lene Anette NissenDeltagerliste UPtown Cannonball #47 28/02-2023

HALVMARATHON START KL. 16:30

1. Jane Klæsøe Koefoed

2. Eva Schultz

3. Flemming Eriksen

9. Britt Højberg

12. Pernille Arbjerg

13. Kenneth Hansen

14. Betina Nielsen

15. Anja Asmussen

20. Nina Bjerring Gammelgård


HALVMARATHON START KL. 17:00

4. Ulla Due Lange

5. Kristina Boel Hansen

6. Rikke Haulrik Ruby

7. Louise Tofting Skovvang

8. Claus Ibsen

10. Lindy Højberg

11. Tommy Schallert

16. Rikki Laursen

17. Frank Christensen

18. Allan Christensen

19. Jens-Henrik Lykke Kuntz


RUNDELØB START KL. 17:00Deltagerliste UPtown Cannonball #46 14/02-2023

HALVMARATHON START KL. 16:30

1. Jane Klæsøe Koefoed


2. Eva Schultz


3. Flemming Eriksen


9. Lindy Højberg


10. Hanne Villadsen


11. Betina Nielsen


12. Anna Hensgen


13. Kenneth Hansen


15. Dan Hørlyk Jensen


16. Pernille Arbjerg


17. Jens Lindhardt


HALVMARATHON START KL. 17:00

4. Ulla Due Lange

5. Kristina Boel Hansen

6. Allan Christensen

7. Rikke Haulrik Ruby

8. Louise Tofting Skovvang

14. Rikki Laursen


RUNDELØB START KL: 17:00

1. Britt Højberg

2. Jurgita Knudsen

3. Gerda Damgaard


Deltagerliste UPtown Cannonball #45 17/1-2023

HALVMARATHON START KL. 17:00

1. Ulla Due Lange

2. Louise Tofting Skovvang

3. Claus Ibsen

7. Dan Hørlyk Jensen

11. Rikki Laursen

12. Søren Ladefoged

13. Allan Christensen


HALVMARATHON START KL. 16:30

4. Tanja Mogensen

5. Lindy Højberg

6. Jan Pharao

8. Jane Klæsøe Koefoed

9. Christian Erlandsen

10. Gitte Dahl Gravesen


RUNDELØB START KL. 17:00

1. Britt Højberg

2. Jurgita Knudsen

3. Pernille ArbjergDeltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 16:30

 

HALVMARATHON START KL. 17:00

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 16:30


 

 

HALVMARATHON START KL. 17:00

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange


 

RUNDELØB KL. 17:00


Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 16:30


 

HALVMARATHON START KL. 17:00

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange


RUNDELØB KL. 17:00

 

 

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 17:00

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange


 

 

HALVMARATHON START KL. 16:30


 

RUNDELØB KL. 17:00


Deltagerliste UPtown Cannonball #

RUNDELØB KL. 17:00HALVMARATHON START KL. 16:30


 

HALVMARATHON START KL. 17:00


Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 16:30HALVMARATHON START KL. 17:00


Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

RUNDELØB KL. 17:00


 

HALVMARATHON START KL. 16:30


 

HALVMARATHON START KL. 17:00


Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 16:30


HALVMARATHON START KL. 17:00


Pernille Arbjerg

 Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON KL. 16:30HALVMARATHON KL. 17:00

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 17:00

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL. 17:00


Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

 

 

Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START KL.HALVMARATHON START KL.

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange


Deltagerliste UPtown Cannonball #

HALVMARATHON START  KL.


Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange


HALVMARATHON START KL.


Deltagerliste UPtown Cannonball #


 

HALVMARATHON START KL.


 

 

HALVMARATHON START KL.

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange

Deltagerliste UPtown Cannonball #

RUNDELØB START KL. 17:00


 

HALVMARATHON START KL. 16:30


 

HALVMARATHON START KL. 17:00

Pernille Arbjerg

Ulla Due Lange